03 nhóm doanh nghiệp được giảm giá tiền điện do Covid đợt 5

15

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang duy trì hoạt động sản xuất, nhưng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nên chính phủ đã ra quyết định thêm 1 số doanh nghiệp được giảm giá tiền điện trong đợt 5.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.