Các loại hợp đồng về nhà, đất không bắt buộc công chứng, chứng thực

15

Thông thường khi thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà, đất thì giao dịch phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực thì văn bản mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, có một số trường hợp sẽ không bắt buộc phải thực hiện việc công chứng, chứng thực. Hãy cùng Công ty Luật PL&Partners tìm hiểu về các trường hợp này.

Các trường hợp giao dịch về nhà đất không bắt buộc công chứng, chứng thực:

Loại hợp đồng Tên hợp đồng Cơ sở pháp lý
Hợp đồng về nhà ở
 • Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 • Mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 • Mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.
 • Góp vốn bằng nhà ở mà có 1 bên là tổ chức.
 • Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.
 

Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

 

 

Hợp đồng về quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.
 

Theo điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

 

 

Hợp đồng kinh doanh bất động sản
 • Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

*** Lưu ý: trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì phải công chứng hoặc chứng thực.

 

Theo Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

 

 

 

 


Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.