Có được ký vào hợp đồng trước khi đến phòng công chứng?

5

Đối với một số loại hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn được gọi theo cách thông thường là hợp đồng mua bán nhà đất) đều phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, có không ít người thắc mắc rằng: nếu do khoảng cách địa lý xa xôi, bận rộn hoặc do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan khác, mà một hoặc các bên ký trước vào hợp đồng rồi sau đó mới đem đến văn phòng công chứng thì có được hay không?

Để trả lời cho vấn đề này, mời Bạn đọc theo dõi bài viết sau đây.

Bản chất của việc công chứng hợp đồng là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của toàn bộ nội dung và hình thức của hợp đồng đó bởi công chứng viên. Giả sử, trong trường hợp có một bên đã ký trước vào bản hợp đồng, thì sẽ không đảm bảo được toàn vẹn tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng đó nữa, bởi có thể xảy đến các trường hợp như giả mạo chữ ký, bị ép buộc ký, hoặc ký tên trong trạng thái không tỉnh táo,….

Do vậy, tại Điều 48 Luật Công chứng 2014 về quy định ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng quy định:

“1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Công chứng di chúc;
  2. b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
  3. c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.”

Theo quy định trên, các bên KHÔNG ĐƯỢC KÝ TRƯỚC vào hợp đồng mà phải tiến hành ký kết trước mặt công chứng viên. Nếu vì lý do nào đó mà không thể đến các văn phòng công chứng, các bên có thể liên hệ với công chứng viên để yêu cầu đến tận nơi để công chứng và trả phí theo quy định.

____________________________________________________________________________________

Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.