Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần?

43

Căn cứ theo Điều 20 Bộ luật lao động 2019 hiện nay chỉ quy định 02 loại hợp đồng mà người lao động và người sử dụng lao động được quyền giao kết, đó là Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Hợp đồng lao động xác định thời hạn. (Loại hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng đã chính thức được loại bỏ)

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, đối với hợp đồng lao động có thời hạn pháp luật có giới hạn số lần ký kết hay không hay là doanh nghiệp muốn ký kết như thế nào cũng được?

Căn cứ khoản 2 điều 20 Bộ luật lao động năm 2019, Khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng đã ký trước đó hết hạn.

  • Nếu hợp đồng lao động hết hạn mà các bên không ký hợp đồng mới thì hợp đồng có thời hạn mà các bên đã ký trước đó sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.
  • Trường hợp hai bên lựa chọn ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký TỐI ĐA 02 LẦN.

Tuy nhiên, Bộ luật lao động 2019 cho phép các bên có thể ký kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với các trường hợp sau đây:

  • Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
  • Sử dụng người lao động cao tuổi;
  • Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.


Mức phạt nếu ký kết Hợp đồng xác định thời hạn quá số lần quy định

Trước đây, một số doanh nghiệp đã “lách luật” bằng cách chọn ký kết Phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, với quy định mới của bộ luật lao động năm 2019 thì việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn của hợp đồng sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Cụ thể là tại khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động 2019 quy định: “Phụ lục hợp đồng lao động được quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động”.

Do vậy, nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 điều 8 nghị định 28/2020/NĐ-CP với lỗi là KHÔNG GIAO KẾT ĐÚNG LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG. Cụ thể mức phạt là:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

♦ Đồng thời, buộc doanh nghiệp phải giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.