Kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

26

Hỏi: Công ty của tôi có trụ sở chính ở tại quận Bình Tân – TP.HCM. Công ty có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Chi nhánh có hóa đơn, con dấu riêng, có phát sinh doanh thu. Nếu trụ sở chính cử nhân viên ra Hà Nội làm việc và trụ sở chính trả lương theo hợp đồng lao động ký kết giữa trụ sở chính và nhân viên, thì trụ sở chính hay chi nhánh phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên này? Ngoài ra, tôi muốn hỏi các khoản lệ phí môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN thì chi nhánh hay trụ sở chính có trách nhiệm kê khai, nộp?

Trả lời:

Căn cứ theo dữ liệu Bạn cung cấp và các quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra các giải đáp cho câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, Chi nhánh của công ty có phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhân viên do Công ty cử ra Chi nhánh làm việc hay không?

Đối với việc kê khai thuế TNCN cũng như việc kê khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN, pháp luật hiện hành quy định về nghĩa vụ kê khai theo chủ thể chi trả thu nhập, chứ không phụ thuộc vào việc thực tế người lao động (nhân viên) làm việc tại cơ sở nào. Cụ thể là:

 • Căn cứ quy định tại tiết a1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC về nguyên tắc khai thuế TNCN:

“a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

Theo đó, đối với thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có nghĩa vụ khai thuế TNCN đối với loại thu nhập này.

 • Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Theo đó, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mà thuộc diện chịu thuế TNCN, thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập có nghĩa vụ phải kê khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN cho người lao động (nhân viên) có ủy quyền, không phụ thuộc vào việc nhân viên làm ở cơ sở nào.

Qua đó có thể khẳng định, Công ty là tổ chức chi trả thu nhập nên Công ty sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN, kê khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên này (nếu có ủy quyền cho công ty khai và quyết toán thay).

Thứ hai, lệ phí môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN thì chi nhánh hay công ty có trách nhiệm kê khai, nộp?

 • Lệ phí môn bài:
 • Căn cứ đoạn 2 khoản 1 Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

 • Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, theo đó, chi nhánh là một trong các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

Như vậy, do chi nhánh của công ty bạn khác tỉnh với trụ sở chính nên chi nhánh phải nộp Tờ khai thuế môn bài, đồng thời phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

 • Thuế Giá trị gia tăng (GTGT):
 • Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

 • Đối chiếu với trường hợp của bạn, chi nhánh có trụ sở khác tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính công ty. Đồng thời, chi nhánh cũng phát sinh doanh thu. Do vậy, chi nhánh có nghĩa vụ khai và nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, chứ không phải công ty.
 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
 • Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Như vậy, do chi nhánh được hạch toán phụ thuộc, nên công ty của bạn có trách nhiệm khai và nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính công ty (ở TP HCM) cả phần phát sinh tại chi nhánh. Chi nhánh không phải khai và nộp thuế TNDN.


 • Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do Quý khách hàng cung cấp. Mọi quan điểm pháp lý được đưa ra (trừ khi được trích dẫn nguồn) đều là quan điểm riêng của chúng tôi và chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, chúng tôi không đảm bảo những thông tin nêu trên có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.
 • Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ với luật sư PL&Partners thông qua tổng đài 093.1111.060 hoặc email: info@pl-partners.vn.

 

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.