Khi vợ/chồng cản trở quyền thăm con sau khi ly hôn, hướng xử lý thế nào?

18

Quyền thăm con, gặp con là quyền quyền cơ bản dù vợ chồng ly hôn thì quyền này vẫn được pháp luật bảo vệ. Cụ thể là:

  • Tại khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

  • Tại khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Như vậy quyền thăm con, gặp con sau khi ly hôn là quyền cơ bản, không ai được quyền ngăn cản, trừ trường hợp: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

MỨC PHẠT KHI CẢN TRỞ QUYỀN THĂM CON.

Tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định về hành vi bạo lực gia đình: “Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau”.

Như vậy, việc cản trở cha mẹ thăm con là một hành vi được xem là bạo lực gia đình và có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo Điều 56 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP).

HƯỚNG XỬ LÝ KHI VỢ/CHỒNG CẢN TRỞ QUYỀN THĂM CON.

Quyền thăm con sau ly hôn là quyền lợi chính đáng của bậc làm cha mẹ và được pháp luật bảo vệ. Do đó, khi bị cản trở quyền thăm con, bạn có thể giải quyết theo các bước như sau:

  • Trước tiên, bạn nên tìm hiểu rõ lý do tại sao mình bị cản trở quyền thăm con và cùng thỏa thuận với vợ hoặc chồng cũ để đưa ra phương án giải quyết phù hợp.
  • Nhờ sự giúp đỡ của tổ dân phố, cơ quan công an đảm bảo quyền thăm con của mình và/hoặc chứng kiến và xác nhận về việc mình có đến thăm con nhưng bị vợ hoặc chồng cản trở, từ đó có cơ sở chứng mình sau này.
  • Yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đứa trẻ, pháp luật cho phép cha hoặc mẹ có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

“a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

____________________________________________________________________________________

Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.