Không góp đủ vốn điều lệ theo quy định thì sẽ bị xử lý thế nào?

43

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập với loại hình là Công ty TNHH vào đầu năm 2021 với số vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 5 tỷ đồng. Công ty có 03 thành viên. Tuy nhiên, hiện tại sau hơn 8 tháng, số vốn thực tế chỉ có 3 tỷ đồng mà thôi, do có 01 thành viên chưa góp vốn. Vậy luật sư cho tôi hỏi, vốn điều lệ không được góp đủ như cam kết ban đầu thì sẽ xử lý thế nào? Mong được luật sư giải đáp, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn Bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Công ty luật PL Và Cộng Sự. Với nội dung câu hỏi của Bạn, chúng tôi xin phản hồi như sau:

1. Thời hạn góp vốn điều lệ

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định khi thành lập công ty.

Tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

2. Hướng xử lý khi hết thời hạn góp vốn mà có thành viên vẫn chưa góp đủ

Theo thông tin Bạn cung cấp, có một thành viên đã không góp vốn theo cam kết. Căn cứ theo khoản 3 và 4 điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên chưa góp vốn theo đúng cam kết đương nhiên không còn là thành viên Công ty. Phần vốn chưa góp của thành viên này được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. Đồng thời, Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp. Thành viên chưa góp vốn này vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh trong thời gian trước ngày Công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên.

*** Thông thường có ba trường hợp:

  • Trường hợp 1: Quá thời hạn góp vốn mà có thành viên chưa góp đủ như cam kết. Công ty tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị vốn góp thực tế trong vòng 30 ngày như quy định tại khoản 4 điều 47 nêu trên đây thì Công ty sẽ không bị xử phạt hành chính.
  • Trường hợp 2: Quá thời hạn 30 ngày để đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ do có thành viên chưa góp vốn hoặc góp chưa đủ vốn điều lệ theo cam kết. Công ty sẽ bị xử phạt do bị quá hạn thực hiện thủ tục. Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.
  • Trường hợp 3: Phần vốn chưa góp của thành viên được bán hết cho các thành viên còn lại hoặc các cá nhân, tổ chức khác thì Công ty không phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ mà đăng ký thay đổi thành viên và/hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên.

NHƯ VẬY, đối chiếu với nội dung câu hỏi của Bạn có thể thấy Công ty Bạn thuộc trường hợp 2 (quá hạn 30 ngày để đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ do có thành viên chưa góp vốn) nên sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trước khi tiến hành đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ theo như phân tích trên đây.

⇒ Xem thêm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên: Tại đây

⇒ Xem thêm thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên: Tại đây

⇒ Xem thêm thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tại đây


  • Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do Quý khách hàng cung cấp. Mọi quan điểm pháp lý được đưa ra (trừ khi được trích dẫn nguồn) đều là quan điểm riêng của chúng tôi và chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, chúng tôi không đảm bảo những thông tin nêu trên có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.
  • Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ với luật sư PL&Partners thông qua tổng đài 093.1111.060 hoặc email: info@pl-partners.vn.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.