Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 đến 30/9/2022

49

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về việc giảm mức đóng hoặc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động từ 01/7/2021.

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

***Danh mục viết tắt:

  • BHXH: Bảo hiểm xã hội;
  • BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp;
  • BHYT: Bảo hiểm y tế;
  • TNLĐ-BNN: Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp.

Ngày 24/9/2021 vừa qua, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN, trong đó có giảm mức đóng vào Quỹ BHTN, bảo hiểm TNLĐ – BNN, Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất .

Như vậy, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 được quy định như sau:

1. ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1.1. Từ 01/10/2021 – 30/6/2022:

1.2. Từ 01/7/2022 – 30/9/2022:

2. ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI:

2.1. Từ 01/10/2021 – 30/6/2022:

2.2. Từ 01/7/2022 – 30/9/2022:

Lưu ý:

Mức đóng trên đây KHÔNG ÁP DỤNG đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

(*): Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận thì chỉ phải đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức là 0,3%.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.