Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/7/2021

46

Ngày 01/7/2021, Nghị quyết 68/NQ-CP được Chính phủ ban hành quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, những chính sách liên quan đến việc điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT được quy định cụ thể như sau:

Điều chỉnh Nội dung
Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BNN
  • Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ 01/7/2021 – 30/6/2022.
  • Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
  • Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất:
  • Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.
  • Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

1. Đối với lao động Việt Nam:

a) Lao động (không thuộc khối nhà nước):

b) Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

2. Với lao động nước ngoài (áp dụng từ 1/7/2021 đến hết năm 2021):

***Từ 01/01/2022, lao động nước ngoài bổ sung mức đóng:

  • NSDLĐ đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.
  • NLĐ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

(Cơ sở pháp lý: Điều 12,13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP)

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.