Nên công chứng hay chứng thực hợp đồng mua bán nhà đất?

20

Trong luật đất đai quy định khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất các bên phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng. Vậy hai thuật ngữ “công chứng” và “chứng thực” khác nhau thế nào? Khi mua bán nhà đất thì cần công chứng hay chứng thực hợp đồng chuyển nhượng? Mời bạn xem nội dung chi tiết tại bài viết sau đây.

  • Giống nhau:
  • Đều là việc chứng nhận, hay xác nhận tính có thực của một văn bản, giao dịch nào đó.
  • Người có yêu cầu công chứng / chứng thực phải trả phí theo quy định.
  • Khác nhau:
Tiêu chí Công chứng Chứng thực
 

Khái niệm

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là việc  công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng bằng văn bản.

(Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014)

Chứng thực hợp đồng là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng

(Khoản 4 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

 

Thẩm quyền

 

Thực hiện bởi Công chứng viên của Tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng; Văn phòng công chứng) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất được chuyển nhượng.

Thực hiện tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất.

 

 

Trách nhiệm của người thực hiện

Công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của toàn bộ nội dung hợp đồng, giao dịch đã được công chứng. Người thực hiện chứng thực chịu trách nhiệm về mặt hình thức (thời gian, địa điểm giao kết; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia), không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của văn bản đó.
 

Giá trị pháp lý

 

  • Hợp đồng được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.
  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.
 

Hợp đồng được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng.

Qua đây, ta có thể thấy mặt ưu điểm của hợp đồng được công chứng, đó là: có giá trị pháp lý cao hơn, tuy nhiên, phí công chứng cũng cao hơn so với chứng thực.

Ngược lại, điểm hạn chế lớn nhất của việc chứng thực hợp đồng là khi phát sinh tranh chấp thì hợp đồng không có giá trị chứng cứ chứng minh về tình tiết, sự kiện trong hợp đồng mà chỉ chứng minh về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng. Do vậy, khi chuyển nhượng nhà đất hay các giao dịch có giá trị lớn, các bên thường thỏa thuận công chứng hợp đồng để hạn chế tối đa rủi ro pháp lý phát sinh.


Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.