Quy định của pháp luật về từ chối nhận di sản

15

Từ chối nhận di sản có thể hiểu là việc một người hoặc một tổ chức từ chối không nhận tài sản do người đã mất để lại theo di chúc hoặc theo pháp luật. Từ chối nhận di sản là quyền của cá nhân, tổ chức thừa kế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào đối với việc từ chối nhận di sản? Mời bạn đọc cùng PL&Partners tìm hiểu nội dung chi tiết về vấn đề này nhé.

1. Quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế

Tại khoản 1 Điều 620 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.”

Theo đó, khi biết mình được hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản đó.

Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp người thừa kế đều được từ chối nhận di sản. Cụ thể, nếu việc từ chối này nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì người đó không được từ chối.

2. Từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến những người liên quan

Tại khoản 2 Điều 620 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.”

Theo đó, khi muốn từ chối nhận di sản, thì người thừa kế phải lập thành văn bản về việc từ chối nhận di sản, sau đó, gửi văn bản này đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản. Việc bắt buộc công chứng văn bản từ chối nhận di sản theo quy định cũ trước đây đã bị bãi bỏ. Tuy vậy, nhằm hạn chế rủi ro tranh chấp phát sinh liên quan đến nội dung của văn bản từ chối di sản vì văn bản từ chối di sản này có thể bị cho là giả mạo, người thừa kế có quyền yêu cầu công chứng văn bản từ chối di sản theo quy định tại Điều 59 Luật Công chứng 2014.

Việc phải lập thành văn bản và phải gửi đến những người liên quan nhằm thể hiện sự rõ ràng, công khai trong việc từ chối nhận di sản, đồng thời, để những người liên quan có căn cứ để phân chia tài sản cho những người thừa kế còn lại, tránh xảy ra tranh chấp sau này. Bởi lẽ, phần di sản bị từ chối sẽ được chia theo pháp luật cho những đồng thừa kế còn lại.

3. Thời hạn được từ chối nhận thừa kế

Tại khoản 3 Điều 620 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

(Theo quy định trước đây tại Bộ luật dân sự năm 2005 thì một người chỉ được từ chối di sản trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế)

Như vậy, so với trước đây, pháp luật đã mở rộng hơn rất nhiều về mặt thời gian để một người từ chối nhận di sản thừa kế từ người khác, không còn giới hạn trong khoảng thời gian 06 tháng nữa, thay vào đó chỉ cần việc từ chối nhận di sản được thực hiện trước thời điểm phân chia di sản thừa kế. Sau thời gian này, xem như người thừa kế đồng ý nhận di sản.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.