So sánh tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm

10

“Tài sản thế chấp” khá quen thuộc vì chúng ta thường nghe nhắc đến khi cần thực hiện khoản vay ngân hàng. Ngược lại, chúng ta lại ít khi nghe “tài sản bảo đảm”. Để giúp các bạn hiểu hơn về hai loại tài sản này, chúng tôi sẽ phân tích điểm giống và khác nhau thông qua bài viết sau đây.

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: A vay 500 triệu từ ngân hàng, và thế chấp bất động sản của A để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Bất động sản của A chính là tài sản bảo đảm. Vậy trong trường hợp này, Tàn sản bảo đảm chính là tài sản thế chấp.

Ví dụ 2: A và B ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản, theo đó A đặt cọc số tiền 500 triệu đồng để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng mua bán. Số tiền 500 triệu đồng này chính là tài sản bảo đảm. Vậy trong trường hợp này, tài sản bảo đảm chính là tài sản đặt cọc.

Từ hai ví dụ trên ta có thể thấy, điểm giống nhau và khác nhau giữa tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm là gi?

  • Giống nhau:
  • Đều là tài sản được dùng để bảo đảm cho một cá nhân, tổ chức nào đó sẽ có khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình đối với bên có quyền, chẳng hạn như nghĩa vụ trả nợ vay, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã ký kết,….
  • Khi được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở hữu của người thế chấp hoặc người bảo đảm. Khi nghĩa vụ không được thực hiện đúng như cam kết đã thỏa thuận thì tài sản thế chấp và tài sản bảo đảm sẽ bị bên nhận thế chấp, bên nhận bảo đảm đưa ra xử lý để khấu trừ vào nghĩa vụ mà bên kia vi phạm.
  • Khác nhau:
Tài sản bảo đảm Tài sản thế chấp
Tài sản bảo đảm bao gồm nhiều loại tài sản như tài sản đặt cọc, cầm cố, ký quỹ,…. Là một loại của tài sản bảo đảm
Ngoại trừ tài sản thể chấp và tài sản cầm cố là bất động sản, các tài sản bảo đảm khác có hiệu lực đối kháng với bên thứ ba mà không cần phải đăng ký. Tài sản thế chấp có hiệu lực đối kháng với bên thứ ba kể từ thời điểm đăng ký
Các loại tài sản bảo đảm khác nhau sẽ được quy định thủ tục, cách thức xử lý khác nhau.

Ví dụ: Đối với tài sản ký quỹ thì ngân hàng sẽ giữ tài sản ký quỹ. Đối với tài sản đặt cọc thì bên nhận đặt cọc sẽ nắm giữ tài sản của bên đặt cọc. Đối với tài sản cầm cố thì bên nhận cầm cố sẽ nắm giữ tài sản của bên cầm cố,…..

Người nhận thế chấp cho phép người thế chấp tiếp tục nắm giữ và sử dụng tài sản thế chấp.

 


Bài viết căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm viết bài và có thể không còn phù hợp tại thời điểm Quý khách đọc bài viết này do quy định pháp luật có sự thay đổi. Do vậy, bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

♦ YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ: Vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY.